Privacybeleid

Privacy & regels omtrent gebruik van jouw foto’s, teksten en video’s

Foto’s, video’s en teksten die je aan Ikwileenfilm stuurt zullen door ons -uiteraard- met de meeste zorg worden behandeld.
De bestanden worden door ons gedurende 30 dagen bewaard na de laatste bestelling. Daarna worden ze gewist.
Jouw foto’s en video’s worden nooit met derden gedeeld en worden tijdens het productieproces alleen gezien door onze medewerkers. Al onze medewerkers hebben hiervoor een geheimhoudingsplicht ondertekend.

Ikwileenfilm controleert bij elke bestelling de aangeleverde foto’s op ongeoorloofde inhoud. Foto’s die wettelijk aanstoot geven, bijvoorbeeld met pornografische of gewelddadige inhoud worden verwijderd en de gebruiker wordt terechtgewezen op het overtreden van onze gebruiksvoorwaarden.
Indien door ons wordt vermoed dat op digitale beeldbestanden strafbare feiten zijn waar te nemen, zoals bijvoorbeeld kinderpornografie, zal steeds aangifte bij de politie worden gedaan, en zal het materiaal met bijbehorende persoonsgegevens aan de politie ter hand worden gesteld.

IP-adressen & Cookies

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch jouw IP adres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt.
  • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt ( bijvoorbeeld site-registratie. )


Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.  Verder gebruiken we deze gegevens om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden.

Op deze site gebruiken we cookies ( een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek ) om de snelheid van onze website te verbeteren.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid?

Als je wilt reageren op ons privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact op via de bovenstaande methodes.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan contact op via de bovenstaande methodes.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.